Stublina proizvodnja

Proizvodnja u slikama

Proizvodni proces

„Stublina“ d.o.o. je u potpunosti opredeljena ispunjavanju definisanih ciljeva kvaliteta za svoje proizvode, kao i zahteva sa tržišta, uz stalno poboljšavanje i unapređenje sopstvene proizvodne baze i sistema upravljanja kvalitetom.
Svakodnevnom primenom novih znanja uz aktivno učešće i motivaciju svih zaposlenih, ostvareni su potrebni uslovi za efikasan timski rad, kao i razvoj kulture kvaliteta svih uključenih u celokupni proizvodni sistem.
Kao odgovoran član društva, u procesu proizvodnje štitimo radno i životno okruženje primenjujući propisane preventivne metode na polju bezbednosti zaposlenih, proizvoda i okoline.
U proizvodnji ostvarujemo zahteve postavljenih tehničkih rešenja za naše proizvode kojima se zadovoljavaju optimalne potrebe korisnika u pogledu karakteristika izdržljivosti, predviđene korozione postojanosti, sigurnosti i bezbednosti, kao i pogodnosti za nameravanu upotrebu pri utvrđenim uslovima, bez negativnih uticaja na zdravlje i okolinu.